Jump to content

Evrimsel çıkmaz


Recommended Posts

İçinde çelişki bulunmadan iki cümle yazmaktan acizsin. Hasta beyinler böyle çalışıyor galiba. Maymun denilmesinden alınman komik değil mi? Ateist olarak sen kendini bir hayvan türü olarak görmüyor musun zaten? Yıllardır maymun muhabbeti yapmıyor musunuz? Bu senin için hakaret değil ki sana hayvan yada maymun denilmesi sana insan denilmesinden daha doğru değil mi? Birde diyorsun ya tek suçu inanmamak olanlara niye böyle denmiş. Şu haline baksana senin tek suçun inanmamak mı? Ağzından akan fosseptik çoktan denize ulaştı. Bu kadar iftira ve hakaretten sonra masum ayaklarına yatıyorsun. Sana pislik denmesi de iltifat kalır senin yaptıklarının yanında.

tarihinde elest tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 950
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İçinde çelişki bulunmadan iki cümle yazmaktan acizsin. Hasta beyinler böyle çalışıyor galiba. Maymun denilmesinden alınman komik değil mi? Ateist olarak sen kendini bir hayvan türü olarak görmüyor musun zaten? Yıllardır maymun muhabbeti yapmıyor musunuz? Bu senin için hakaret değil ki sana hayvan yada maymun denilmesi sana insan denilmesinden daha doğru değil mi? Birde diyorsun ya tek suçu inanmamak olanlara niye böyle denmiş. Şu haline baksana senin tek suçun inanmamak mı? Ağzından akan fosseptik çoktan denize ulaştı. Bu kadar iftira ve hakaretten sonra masum ayaklarına yatıyorsun. Sana pislik denmesi de iltifat kalır senin yaptıklarının yanında.

Ben iftira atmam. Burada ağzından pislik saçan bir varsa o da sensin.

Söylediklerime cevap veremiyorsun, kişisel saldırı ve hakaret ediyorsun. Aynı Kuran daki kabile tanrın gibisin, o da cevap veremediğinde böyle küfürler ediyor insanlara.

Sana ayetleri de yazdık tek tek. Onlara cevap veremediğinden kişisel hakaret yapıyorsun. Bu da zayıf karakterli olduğunu gösterir. Ya da henüz çoluk çocuk olduğunu...

Ayrıca ben ateist değilim.

Ben tanrının Kuran'da anlatılan gibi olmadığına inanıyorum. Kuran'da anlatılan tanrı hiçbir şey yaratacak kapasitede değildir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İçinde çelişki bulunmadan iki cümle yazmaktan acizsin. Hasta beyinler böyle çalışıyor galiba. Maymun denilmesinden alınman komik değil mi? Ateist olarak sen kendini bir hayvan türü olarak görmüyor musun zaten? Yıllardır maymun muhabbeti yapmıyor musunuz? Bu senin için hakaret değil ki sana hayvan yada maymun denilmesi sana insan denilmesinden daha doğru değil mi? Birde diyorsun ya tek suçu inanmamak olanlara niye böyle denmiş. Şu haline baksana senin tek suçun inanmamak mı? Ağzından akan fosseptik çoktan denize ulaştı. Bu kadar iftira ve hakaretten sonra masum ayaklarına yatıyorsun. Sana pislik denmesi de iltifat kalır senin yaptıklarının yanında.

İnsan bir döner de kendi putuna bakar, senin putunun ağzının foseptik çukurundan ne farkı var? Yahu hangi aciz tanrı tamamen kendi tasarımı olan bir varlığa hakaret eder? Birinin bunu yapması için gerizekalı olması lazım. Bu bir insanın kendi yaptığı bir alete hakaret etmesinden farksız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu da bir başarı. nitekim evrim, aşağı yukarı 200 yıl da teori haline gelmş ken ''akıllı tasarım'' 4000 (en az) yıldır HİPOTEZ olmaktan öteye geçememiş. aslada geçemeyecek.

Teoriler yeni kanıtlarla desteklenmezse değiştirilebilirler. Hiçbir teori ölümsüz değil dolayısıyla. Sence evrim teorisi hep teori olarak mı kalacak? Ne zamana kadar? Bilimsel olarak kanıtlanabiliyorsa neden kanunlaşmadı bilim dünyasında?

Asıl hipotez olan evrimin kendisi ve acilen değiştirilmesi gerekiyor: " Yaradan ve tasarlayan üstün bir akıl olmadan nano düzeye inmiş olan bu karmaşık evren asla kendi kendine oluşamaz."

Link to post
Sitelerde Paylaş

Teoriler yeni kanıtlarla desteklenmezse değiştirilebilirler. Hiçbir teori ölümsüz değil dolayısıyla. Sence evrim teorisi hep teori olarak mı kalacak? Ne zamana kadar? Bilimsel olarak kanıtlanabiliyorsa neden kanunlaşmadı bilim dünyasında?

Asıl hipotez olan evrimin kendisi ve acilen değiştirilmesi gerekiyor: " Yaradan ve tasarlayan üstün bir akıl olmadan nano düzeye inmiş olan bu karmaşık evren asla kendi kendine oluşamaz."

Şunu okumalısın;

http://www.elestirelpedagoji.com/FileUpload/ks7397/File/bilim_yaratiliscilik_tuba.pdf

Kitapçıktaki teori tanımı;

Kuram(Teori):Bilimde,doğal evrene ilişkin olarak bilimsel anlamda gerçekleri, yasaları, çıkarımları ve sınanmış hipotezleri içeren ve kuvvetle desteklenen bir açıklama.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şunu okumalısın;

http://www.elestirel...scilik_tuba.pdf

Kitapçıktaki teori tanımı;

Kuram(Teori):Bilimde,doğal evrene ilişkin olarak bilimsel anlamda gerçekleri, yasaları, çıkarımları ve sınanmış hipotezleri içeren ve kuvvetle desteklenen bir açıklama.

Verdiğin kaynaktaki şu kısım ne demek istiyor. Gerçek, teoriden önceki aşamadır. Ayrıca evrim için kontrollü deney çalışmaları nasıl yapılmıştır? Tarihe dayandığı için deney yapılamaz mı? Miller-urey deneyi gibi kaç farklı deneyle Gerçek halini almış, hatta teori adını almıştır.

Bilimde her şey sabitmidir? Yani bir teori olan evrim teorisi asla çürütülemezmi, değişemezmi? Yeni bulgularla desteklenmezse ne olacak?

Evrim bir gerÁek midir, yoksa bir kuram mõdõr?

Evrim Kuramõ d¸nyada yaflamõn nasõl de§iflti§ini aÁõklamaktadõr. Bilimsel terim

olarak teori (kuram), g¸nl¸k kullanõmdaki gibi ësanmaí veya ëˆnsezií anlamõnda

kullanõlmamaktadõr. Bilimsel kuramlar, do§al olaylar hakkõnda sõnanabilen gˆzlemlerden

ve hipotezlerden mantõksal Áõkarõmla oluflturulan aÁõklamalardõr. Biyolojik evrim, yaflayan

d¸nya ile ilgili Áok fazla sayõdaki gˆzlemden elde edilen en geÁerli bilimsel aÁõklamadõr.

Bilim insanlarõ, genellikle bir gˆzlemi tanõmlamak iÁin ìgerÁekî sˆzc¸§¸n¸

kullanõrlar. Aynõ zamanda bilimciler, gerÁek sˆzc¸§¸n¸ yeni arafltõrmalara ve ˆrneklerin

bulunmasõna gereksinim bõrakmayacak kadar Áok sõnanmõfl veya defalarca gˆzlenerek

varlõ§õndan artõk kuflku duyulmayan olgular iÁin de kullanõrlar. Bu anlamda evrimin

oluşumu bir gerçektir. Bilim adamlarõ artõk de§iflerek t¸remenin olup olmadõ§õnõ

sorgulamamaktadõrlar, Á¸nk¸ bu d¸fl¸nceyi destekleyen kanõtlar Áok g¸Ál¸d¸r.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Verdiğin kaynaktaki şu kısım ne demek istiyor. Gerçek, teoriden önceki aşamadır.

Gerçekler değişir ama teoriler değişmez..Bilimin teori kabul ettiği her şey,artık sabitlenmiştir..Yani evrim teorisi yanlışlanamaz/çürütülemez..Evrim,yanlışlanamadığı için teori olarak kabul edilmiştir..

Evrim sadece birkaç deneyle teori olmamıştır..Bu kadar basit değil işte..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gerçekler değişir ama teoriler değişmez..Bilimin teori kabul ettiği her şey,artık sabitlenmiştir..Yani evrim teorisi yanlışlanamaz/çürütülemez..Evrim,yanlışlanamadığı için teori olarak kabul edilmiştir..

Evrim sadece birkaç deneyle teori olmamıştır..Bu kadar basit değil işte..

Şu şekilde ifade etmek daha açıklayıcı olacaktır. Teori, bir gerçekliğin -olgunun- açıklamasıdır. Öncelikle bir gerçekleşme mevcuttur. Bu gerçekleşmeye dair açıklamalar, deneyler ve sınamalar karşısında tutarlılık ortaya koyarsa, teoriyi oluşturur. Bu yüzden, bilimsel teori gerçekten sonra gelir.

tarihinde bir_akil_insan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Gerçekler değişir ama teoriler değişmez..Bilimin teori kabul ettiği her şey,artık sabitlenmiştir..Yani evrim teorisi yanlışlanamaz/çürütülemez..Evrim,yanlışlanamadığı için teori olarak kabul edilmiştir..

Evrim sadece birkaç deneyle teori olmamıştır..Bu kadar basit değil işte..

İbretlik...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şu şekilde ifade etmek daha açıklayıcı olacaktır. Teori, bir gerçekliğin -olgunun- açıklamasıdır. Öncelikle bir gerçekleşme mevcuttur. Bu gerçekleşmeye dair açıklamalar, deneyler ve sınamalar karşısında tutarlılık ortaya koyarsa, teoriyi oluşturur. Bu yüzden, bilimsel teori gerçekten sonra gelir.

Biz ne yazarsak yazalım,kafası dogmalarla dolu olanlar bu dediklerimizi anlamayacaklardır..

Yerçekimini veya gezegenlerin kendi etrafındaki dönüşlerini inkar etmekle,evrim teorisini inkar etmek aynı şeydir..Yerçekimi veya Evrim teorisi çürütülemez ama bir türlü anlamadı bizim dogmacılar..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sana ödeve gerek yok cahilin depar atanı çoktan sınıfta kaldın. Güzel laf salatası yapıyorsun, çok konuşuyorsun ama sonuç sıfır. Ne senin müdavimi olduğun bu sitede nede başka bir yerde bu konuyla ilgili hiç bir mantıklı açıklama yok. Tek mantıklı açıklama proteinin aminoasit diziliminin kendiliğinden oluşmasının imkansız olduğu bu matematiksel olarakda ortaya konmuş durumda. Kaç defa yazdım tekrar yazıyorum aksini iddia ediyorsan buyur benim yaptığım gibi yaz rakamlarla örneklerle açıkla.

...

Yoksa Richard Dawkings gibi 'ilk canlıyı uzaylılar getirdi' deyip sıyrılmayamı çalışacaksın :)))))))))) Ateist profun bilimsel tespitinde bak :)))))))

Peki, şuradan başlayalım:

"bir proteinin aminoasit diziliminin kendiliğinden oluşması matematiksel olarak imkansız.."

1-Böyle bir şeye gerek(kendiliğinden oluşaması gerekliliği ve beraberinde olasılığına) var mı, bunu kim öngörüyor, bu iddia kime ait ve nerede mevcut?

2-Dizilimdeki aminoaist sayısı ya da dizilimi elzem mi?

...........

Bu konuya o kadar çok araştırma ve o kadar çok makale var ki..adamlar kalksınlar araştırmalara, laboratuvarlara yıllarını versinler(halen daha veriyorlar)..Bizim buradan üç beş aklıevvel çıksın " ama protounun konduluğundon oloşmo olosoloğo şo kodordooorr.." diye kesitirp atsın, işin içinden çıksın..Bi soraymışlar ya size; adamların aklına gelmemiş..dünya çapındaki tüm araştırmalar tez urdurulsuun..elest olayı çözdü. Getirin nobeli..Şanlıyız ki bilim dünyası hiçbir zaman sizn gibi örümcek kafalara teslim olmayıp hep ilerlemiş. Yoksa halen orta çağda, dünyayı evrenin merkezinde, düz ve bir kaplumbağanın sırtında zanneder dururduk..

Türkçe internet sitelerinde uzun zamandır Behe’nin evrim konusundaki fikirlerinin değiştiği, “çark ettiği” ile alakalı haberler dolaşıyor. Bu yalan haberin ne sebeple uydurulduğunu, ve inançsızların neden böylesine hoşuna gittiğini anlamak için önce Behe’yi tanıyalım.

.......

Gelelim Michael Behe'ye, bu dezenformasyona da bir açıklık getirelim. (buraya çok seneler önce, bu konuya ilişkin yazmış olduğum bir yazıyı kopyalıyorum):

http://www.powells.com/review/2007_06_14 Michael Behe, yazdığı son kitapta son çırpınışlarını sergiliyor.http://en.wikipedia.org/wiki/The_Edge_of_Evolution bu linkin sonundaki negatif rewievlere mutlaka bakın,okuyun.eleştirlerin hepsi harika.pozitif review din tarihçisinden gelmiş :)

Neleri kabul etmiş:

- doğal seçilim, (Adam common descent'i kabul etmiş)

- dünyanın 4,5 Milyar yaşında olduğu

- canlıların evrimi,

- maymunlarla insanların ortak atadan geldiği,

kısaca hemen hemen evrim kuramının tamamı.Son tutunduğu dal:

"Mutasyonlar rastlantısal değil, "Büyük Mutasyoncu" tarafından yapılıyor, veya yönlendiriliyor" demiş. Bu noktadaki doğal seçilim ilişkisinden bahsedemiş nedense. (yersek). Burada önemli olan nokta mutasyonları ve özellikle işlevselliklerini de dolaylı olarak kabul etmiş olması..Adam resmen yaratılışçı ya da akıllı tasarımcıların katiyetle kabul etmediği "faydalı mutasyon" fenomenini dahi kabul etmiş. Evet mutasyonlar faydalıdır ama dizayncı tarafından yapılıyor bla bla..

Hele bu kitapla ilgili yapılan olumsuz rewievlere şöyle bir gözatın, çok keyifli. Behe yi maymuna çevirip bütün hata ve eksiklerini de göstermişler mutasyonlarla ilgili.

Adam::

- mutasyonların rastgeleliğinden bahsederken doğal şeçilimin bunu nasıl "determine" ettiğinden hiç bahsetmemiş. Ya da bu yaklaşımı eleştirmemiş bile. Mutasyonların "simultaneliğinden"yani eşzamanlı vs. liğinden dem vurmuş ama asıl bunların "kümülatifliğinden" yani birikimli oluşundan; aynı anda, aynı yerde, hepsinin bir kerede "olmayışından" hiç sözetmemiş. Ya da şöyle bir yaklaşım vardır ama onun da şurası eleştirilmelidir falan diyememiş! Argümanını çok sınırlı sayıda, anlamlı bir örüntü oluşturamayacak örneklere dayandırmasına rağmen, literatürdeki "karşı örneklere" hiç değinmemiş, yer vermemiş, eleştirmemiş. Örneğin yandaki linkte http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/06/behes_edge_of_evolution_part_i.php myers, yaptığı poker analojisiyle behe'nin tüm olasılık argümanıyla dalga geçmiş ve hepten çöpe atmış. Olasılık hesapları da yanlış. Yani adamın mutasyon ve büyük mutasyoncu argümanı da açıklarla dolu ve yakında çökecek(hatta zaten çökük). Özellikle mutasyona ek olarak sub-telomeric bölgelerdeki değişim/mutasyon hızından, nokta mutasyonlarının son vuruşu yaptığından, eşdeğer hatta daha önemli olarak; lokomotifin kromozomal değişimler, translokasyon ve kromozom/gen duplikasyonu olduğu kısmına hiç değinmiyorum bile. Behe 10 yılda sadece geri gitmiş. İnsanlarla maymunların ortak ata gerçeğinin ezici göstergeler doğrultusunda reddedilemez oldğunu kabul etmiş.

Kendi cümlesidir: "Behe argues strongly for common descent of all lifeforms on earth, including that humans and chimpanzees have a common ancestor. He states that there is such overwhelming evidence for common ancestry that it should not only be obvious, but "trivial". Adamın evrimi eksikisiz kabul etmesi nederede ise "eli kulağında"

Adam "common descent'i" ortak atayı kabul etmiş. Ötesi var mı? Yahu siz ciddi misiniz, daha ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz?! Bir yazın da görelim...

Roger penrose kimdir ben çok iyi biliyorum. Sen şimdi yukarda gördüğün canlılıkla ilgili rakamın açılımını yap bize.

Roger Penrose'u ben çok iyi biliyorum..hepsi bu mu? E peki bu adam teist midir, teist midir, atesit midir nedir, bir yaz bakalım..Ha yoksa müslüman mı?..Böyle bir olasılığı veren adamın genel dünya görüşü senle paralel mi? Değilse neden? Bu adam manyak mı? Cımbızlama ile olmaz bu işler..

Allah hiç birimizi savunmak için yalan söylemek zorunda kalacağımız komik bir fikre inandırmasın.

Discovery İnstitute kimdir? http://tr.wikipedia.org/wiki/Discovery_Enstit%C3%BCs%C3%BC

Hristiyan kuruluş..Allah(!) hiç bir müslümanı inandığı şeyi savunmak için hristiyan bir kaynağı referans almak zorunda bırakmasın. amin.

Ha birde discovery enstitüsünün nasıl rezil edildiğine şuradan bir bak.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Steve_Projesi

Ha bir de yalan söylemek ve sahtekarlık kısmına gelince; iştebu tesit ve müslümanların en tipik ve karakteristik yöntemidir. Bunu için açılmış sayfalar bi,le mevcuttur, buyrun: http://www.talkorigins.org/faqs/quotes/mine/project.html

Evrim bilim dünyasındaki geçerli paradigma iken, bilim adamlarının neredeyse tamamı tarafından kabul edilmekte ve savunulmakta iken, karşısında duranların harun yahya gibi şarlatanlar ya da hristiyan evanjelistler olması oldukça fikir vericidir sanırım. :) Bu konuya ilişkin yapılmış olan sahyekarlıkların dökümü çıkarılsa yaratılışçılar uzak ara önde gider.

Allah(!) hiç birimizi savunmak için yalan söylemek zorunda kalacağımız komik bir fikre inandırmasın.Amin.

Ha bu arada sakat doğumlar, hatalı tasarımlara ilişkin soruyu pas geçmişsin, hayırdır? Bunlara ilişkin cevabını da bekliyoruz..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Verdiğin kaynaktaki şu kısım ne demek istiyor. Gerçek, teoriden önceki aşamadır. Ayrıca evrim için kontrollü deney çalışmaları nasıl yapılmıştır? Tarihe dayandığı için deney yapılamaz mı? Miller-urey deneyi gibi kaç farklı deneyle Gerçek halini almış, hatta teori adını almıştır.

Bilimde her şey sabitmidir? Yani bir teori olan evrim teorisi asla çürütülemezmi, değişemezmi? Yeni bulgularla desteklenmezse ne olacak?

Evrim bir gerÁek midir, yoksa bir kuram mõdõr?

Evrim Kuramõ d¸nyada yaflamõn nasõl de§iflti§ini aÁõklamaktadõr. Bilimsel terim

olarak teori (kuram), g¸nl¸k kullanõmdaki gibi ësanmaí veya ëˆnsezií anlamõnda

kullanõlmamaktadõr. Bilimsel kuramlar, do§al olaylar hakkõnda sõnanabilen gˆzlemlerden

ve hipotezlerden mantõksal Áõkarõmla oluflturulan aÁõklamalardõr. Biyolojik evrim, yaflayan

d¸nya ile ilgili Áok fazla sayõdaki gˆzlemden elde edilen en geÁerli bilimsel aÁõklamadõr.

Bilim insanlarõ, genellikle bir gˆzlemi tanõmlamak iÁin ìgerÁekî sˆzc¸§¸n¸

kullanõrlar. Aynõ zamanda bilimciler, gerÁek sˆzc¸§¸n¸ yeni arafltõrmalara ve ˆrneklerin

bulunmasõna gereksinim bõrakmayacak kadar Áok sõnanmõfl veya defalarca gˆzlenerek

varlõ§õndan artõk kuflku duyulmayan olgular iÁin de kullanõrlar. Bu anlamda evrimin

oluşumu bir gerçektir. Bilim adamlarõ artõk de§iflerek t¸remenin olup olmadõ§õnõ

sorgulamamaktadõrlar, Á¸nk¸ bu d¸fl¸nceyi destekleyen kanõtlar Áok g¸Ál¸d¸r.

Optimum, buraya gelip onca atıp tutuyorsunuz ama; daha hipotez, teori ve kanun arasındaki farkı bile bilmiyorsunuz! Bu olacak iş midir..Hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Teoriler yeni kanıtlarla desteklenmezse değiştirilebilirler.

Değiştirilebilmeleri için de, aksini kanıtlayan yeni kanıtlar gerekir. Var mı?

Ayrıca evrim teorisi sürekli yeni araştırmalar ile destekleniyor, nerdeyse her her gün evrim konusunda yeni bir haber görebilirsin -eğer bilimsel yayınları takip dersen...

Hiçbir teori ölümsüz değil dolayısıyla. Sence evrim teorisi hep teori olarak mı kalacak? Ne zamana kadar? Bilimsel olarak kanıtlanabiliyorsa neden kanunlaşmadı bilim dünyasında?

Hep teori olarak kalmasında bir sakınca yok.

Ama aksi kanıtlanabiliyorsa da kanıtlansın. Evrim eşletiriye kapalı bir konu değil ki.

Seninkisi sadece ''nasılsa kanun değil belki bi gün bozulur'' diey UMUT etmek sadece. Bilimsel metodda ''umutlar teorileri yıkar'' diye bir kural yok.

Asıl hipotez olan evrimin kendisi ve acilen değiştirilmesi gerekiyor:

Elinde hiçbirşey yok. Sırf sen şımarık çocuklar gibi ''ben öyle istiyorum işte'' diye ağladığın için bir teori çöpe gidecek değil.

" Yaradan ve tasarlayan üstün bir akıl olmadan nano düzeye inmiş olan bu karmaşık evren asla kendi kendine oluşamaz."

Bu bilimsel metod değil.

Bu felsefi metod, ve çoğunlukla boş umut, hayal, avuntu. Elinde hiçbi kanıt yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Düzeltme: Önceki mesajda elest'in alıntısı içerisinde kalmış benim cevaben yazdıklarım, şimdi farkettim. Karışıklık olmaması ve anlaşılmama ihtimaline karşılık yeniden gönderiyorum:

Sana ödeve gerek yok cahilin depar atanı çoktan sınıfta kaldın. Güzel laf salatası yapıyorsun, çok konuşuyorsun ama sonuç sıfır. Ne senin müdavimi olduğun bu sitede nede başka bir yerde bu konuyla ilgili hiç bir mantıklı açıklama yok. Tek mantıklı açıklama proteinin aminoasit diziliminin kendiliğinden oluşmasının imkansız olduğu bu matematiksel olarakda ortaya konmuş durumda. Kaç defa yazdım tekrar yazıyorum aksini iddia ediyorsan buyur benim yaptığım gibi yaz rakamlarla örneklerle açıkla.

...

Yoksa Richard Dawkings gibi 'ilk canlıyı uzaylılar getirdi' deyip sıyrılmayamı çalışacaksın :)))))))))) Ateist profun bilimsel tespitinde bak :)))))))

Peki, şuradan başlayalım:

"bir proteinin aminoasit diziliminin kendiliğinden oluşması matematiksel olarak imkansız.."

1-Böyle bir şeye gerek(kendiliğinden oluşaması gerekliliği ve beraberinde olasılığına) var mı, bunu kim öngörüyor, bu iddia kime ait ve nerede mevcut?

2-Dizilimdeki aminoaist sayısı ya da dizilimi elzem mi?

...........

Bu konuya o kadar çok araştırma ve o kadar çok makale var ki..adamlar kalksınlar araştırmalara, laboratuvarlara yıllarını versinler(halen daha veriyorlar)..Bizim buradan üç beş aklıevvel çıksın " ama protounun konduluğundon oloşmo olosoloğo şo kodordooorr.." diye kesitirp atsın, işin içinden çıksın..Bi soraymışlar ya size; adamların aklına gelmemiş..dünya çapındaki tüm araştırmalar tez urdurulsuun..elest olayı çözdü. Getirin nobeli..Şanlıyız ki bilim dünyası hiçbir zaman sizn gibi örümcek kafalara teslim olmayıp hep ilerlemiş. Yoksa halen orta çağda, dünyayı evrenin merkezinde, düz ve bir kaplumbağanın sırtında zanneder dururduk..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Düzeltme: Önceki mesajda elest'in alıntısı içerisinde kalmış benim cevaben yazdıklarım, şimdi farkettim. Karışıklık olmaması ve anlaşılmama ihtimaline karşılık yeniden gönderiyorum:

Peki, şuradan başlayalım:

"bir proteinin aminoasit diziliminin kendiliğinden oluşması matematiksel olarak imkansız.."

1-Böyle bir şeye gerek(kendiliğinden oluşaması gerekliliği ve beraberinde olasılığına) var mı, bunu kim öngörüyor, bu iddia kime ait ve nerede mevcut?

2-Dizilimdeki aminoaist sayısı ya da dizilimi elzem mi?

...........

Bu konuya o kadar çok araştırma ve o kadar çok makale var ki..adamlar kalksınlar araştırmalara, laboratuvarlara yıllarını versinler(halen daha veriyorlar)..Bizim buradan üç beş aklıevvel çıksın " ama protounun konduluğundon oloşmo olosoloğo şo kodordooorr.." diye kesitirp atsın, işin içinden çıksın..Bi soraymışlar ya size; adamların aklına gelmemiş..dünya çapındaki tüm araştırmalar tez urdurulsuun..elest olayı çözdü. Getirin nobeli..Şanlıyız ki bilim dünyası hiçbir zaman sizn gibi örümcek kafalara teslim olmayıp hep ilerlemiş. Yoksa halen orta çağda, dünyayı evrenin merkezinde, düz ve bir kaplumbağanın sırtında zanneder dururduk..

1-Bunu öngören bizzat evrimci profun kendisi 'rastgele tuşlara basarak insanlık tarihini yazan maymun' örneğinide vererek evrimci amcamızın anlatmak istediğide bu zaten

2- Bu kadar örnek ve açıklamaya rağmen hala bu dizilim elzemmi diye soran canlının beyninin çok ince bir şekilde incelenmesi ve mümkün olan tedavinin yapılması gerekiyor.

Sağlıklı beyinler için yazının bir sonraki paragrafını yorumlayalım. Bakın ne diyor:

'Bu durumda enzimlerin çok daha kısa molekül olarak ortaya çıktığını ve ancak belirli amino asitlerin belirli yerlerde bulunma zorunluluğunun olduğunu varsayarız.'

Dikkat edin 'belirli aminoasitler ve belirli yerler'.Bu dizilimin rastlantısal olarak gerçekleşmesinin imkansız olduğunu kabul eden ve bu konuda çok da uç bir örnek veren ateist bilimadamı yazının devamında bu iş için özel aminoasitler gerekiyor ve onlarında belirli yerleri olmalı diyor. Görüldüğü gibi bu hassas dizilim ve ayarlar o kadar elzem ki evrimci prof hayal kurarken bile bunu itiraf ediyor.

Bu konuyla ilgili yapılan yığınla çalışma var yukarıdaki de o çalışmayı yapanlardan birinin sözü. Bu şahıs buradaki cahil, kıt akıllı klavye ateistlerinden biri değil.

Hücre ve canlılığın oluşumu ile ilgili yapılan bütün çalışmalar hep aynı şeye işaret eder. Muhteşem bir tasarım ve hassas ayarlar.

tarihinde elest tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

1-Bunu öngören bizzat evrimci profun kendisi 'rastgele tuşlara basarak insanlık tarihini yazan maymun' örneğinide vererek evrimci amcamızın anlatmak istediğide bu zaten

2- Bu kadar örnek ve açıklamaya rağmen hala bu dizilim elzemmi diye soran canlının beyninin çok ince bir şekilde incelenmesi ve mümkün olan tedavinin yapılması gerekiyor.

Sağlıklı beyinler için yazının bir sonraki paragrafını yorumlayalım. Bakın ne diyor:

'Bu durumda enzimlerin çok daha kısa molekül olarak ortaya çıktığını ve ancak belirli amino asitlerin belirli yerlerde bulunma zorunluluğunun olduğunu varsayarız.'

Dikkat edin 'belirli aminoasitler ve belirli yerler'.Bu dizilimin rastlantısal olarak gerçekleşmesinin imkansız olduğunu kabul eden ve bu konuda çok da uç bir örnek veren ateist bilimadamı yazının devamında bu iş için özel aminoasitler gerekiyor ve onlarında belirli yerleri olmalı diyor. Görüldüğü gibi bu hassas dizilim ve ayarlar o kadar elzem ki evrimci prof hayal kurarken bile bunu itiraf ediyor.

Bu konuyla ilgili yapılan yığınla çalışma var yukarıdaki de o çalışmayı yapanlardan birinin sözü. Bu şahıs buradaki cahil, kıt akıllı klavye ateistlerinden biri değil.

Hücre ve canlılığın oluşumu ile ilgili yapılan bütün çalışmalar hep aynı şeye işaret eder. Muhteşem bir tasarım ve hassas ayarlar.

Evrim yok diyen bilim insanı bu zamanda alay konusu olur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

1-Bunu öngören bizzat evrimci profun kendisi 'rastgele tuşlara basarak insanlık tarihini yazan maymun' örneğinide vererek evrimci amcamızın anlatmak istediğide bu zaten

2- Bu kadar örnek ve açıklamaya rağmen hala bu dizilim elzemmi diye soran canlının beyninin çok ince bir şekilde incelenmesi ve mümkün olan tedavinin yapılması gerekiyor.

Sağlıklı beyinler için yazının bir sonraki paragrafını yorumlayalım. Bakın ne diyor:

'Bu durumda enzimlerin çok daha kısa molekül olarak ortaya çıktığını ve ancak belirli amino asitlerin belirli yerlerde bulunma zorunluluğunun olduğunu varsayarız.'

Dikkat edin 'belirli aminoasitler ve belirli yerler'.Bu dizilimin rastlantısal olarak gerçekleşmesinin imkansız olduğunu kabul eden ve bu konuda çok da uç bir örnek veren ateist bilimadamı yazının devamında bu iş için özel aminoasitler gerekiyor ve onlarında belirli yerleri olmalı diyor. Görüldüğü gibi bu hassas dizilim ve ayarlar o kadar elzem ki evrimci prof hayal kurarken bile bunu itiraf ediyor.

Bu konuyla ilgili yapılan yığınla çalışma var yukarıdaki de o çalışmayı yapanlardan birinin sözü. Bu şahıs buradaki cahil, kıt akıllı klavye ateistlerinden biri değil.

Hücre ve canlılığın oluşumu ile ilgili yapılan bütün çalışmalar hep aynı şeye işaret eder. Muhteşem bir tasarım ve hassas ayarlar.

İşte beklenen cevaplar, oldukça tahmin edilebilir, şaşırtmanı beklemiyordum. Senden bundan öte bir cevap beklemek de hata zaten. Bknz:duning-kruger sendromu.

1- Yanlış. Bir proteinin kendiliğinden oluşması gerekliliği ve beraberinde olasılığına gerek yok. Proteinler ribozomlarda sentezlenir..Tekrar dene.

2- Bu sorudaki kinayeyi de anlamanı/algılamanı beklemek hata tabi.. Bu da yanlış. Hayır, dizilimdeki aminoasit sayısı ya da şekli elzem değil..Tekrar dene.

3- Michael Behe'ye ne oldu elest......?.......!!!!

4- Sakat doğumlar ve hatalı tasarımlara ne oldu elest?

5- Roger Penrose?

tarihinde teflon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Vay ateist yobazı cahil, ribozom diyor birde bu kadar olur.Daha sitocrom- c yi açıklayamadın ribozoma nerden sıçradın?

Eskiden böyle ayetlerin ne demek istediğini anlamazdım burada ateist geçinen hem cahil hemde süper yobaz tipleri görünce ne kadar doğru olduğunu anladım.

"En'âm, 111. Ayet: Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi; fakat çokları bunu bilmezler."

Bakara, 171."Ayet: İnkarcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak (anlamadan) tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler."

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...