Jump to content
Scapula1903

Tek tanrılı dinlerin kökeni sümer mi ?

Recommended Posts

Just now, GavsHazretleri said:

ayetler üzerinden seviyeli bir tartışma

 

Elbette...

 

Seviye seviyedir nasılsa.. Ayetler denen bedevi zortlamalarına kadar düşerek başlayan bir seviyeden daha seviye bir seviye olabilir mi?

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, anibal yazdı:

 

Elbette...

 

Seviye seviyedir nasılsa.. Ayetler denen bedevi zortlamalarına kadar düşerek başlayan bir seviyeden daha seviye bir seviye olabilir mi?

 

allah kelamı olarak kafanıza yatmayan ayetleri sorarsınız bende açıklarım.   kuran mucizelerine tanık olmanızı sağlayıp seni kazanmak isterim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 minutes ago, GavsHazretleri said:

allah kelamı olarak kafanıza yatmayan ayetleri sorarsınız bende açıklarım.   kuran mucizelerine tanık olmanızı sağlayıp seni kazanmak isterim.

 

Ne mucizesi, kadınların nasıl sikileceği ile alakalı mucizeler mi mesela? 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, anibal yazdı:

 

Ne mucizesi, kadınların nasıl sikileceği ile alakalı mucizeler mi mesela? 

neden bu kadar önyargılısın?  evet içinde manevi bir boşluk var ama bu şekilde hakaret ve küçük düşürücü konuşursan seni kazanmamız uzun sürecektir.    seviyeyi koruyalım lütfen

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 dakika önce, GavsHazretleri yazdı:

allah kelamı olarak kafanıza yatmayan ayetleri sorarsınız bende açıklarım.   kuran mucizelerine tanık olmanızı sağlayıp seni kazanmak isterim.

nisa 34

Kadınları dövün ???

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 

1 minute ago, GavsHazretleri said:

neden bu kadar önyargılısın?  evet içinde manevi bir boşluk var ama bu şekilde hakaret ve küçük düşürücü konuşursan seni kazanmamız uzun sürecektir.    seviyeyi koruyalım lütfen

 

Hangi önyargı? 

 

Görünen o ki, önyargılı olan sensin. İçimde manevi boşluk varmışta.. Ne o müneccim ya..ğı mı yedin, nerden bilyion benim içimde ne olup olmadını?

 

Evet, seviyeyi koruyoruz işte, bedevi zortlamasının seviyesi ile konuşuyoruz şurada güzel güzel..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, anibal yazdı:

 

 

Hangi önyargı? 

 

Görünen o ki, önyargılı olan sensin. İçimde manevi boşluk varmışta.. Ne o müneccim ya..ğı mı yedin, nerden bilyion benim içimde ne olup olmadını?

 

Evet, seviyeyi koruyoruz işte, bedevi zortlamasının seviyesi ile konuşuyoruz şurada güzel güzel..

Bak sürekli küfür ediyorsun bu şekilde seninle polemiğe giremem.

senin hakaret ettiğin ayetlerin hepsi birer mucize birer ışık yol göstericidir biz acizlere

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 minute ago, GavsHazretleri said:

Bak sürekli küfür ediyorsun bu şekilde seninle polemiğe giremem.

senin hakaret ettiğin ayetlerin hepsi birer mucize birer ışık yol göstericidir biz acizlere

 

Senle polemiğe girecek olan kim ya? Sen gibi kaç kendini cengaver tebliğci sanan manyak gelip geçti buralardan, haberin var mı?

 

Sadece süreci hızlandırıyoruz işte, zira senin bu ebleh işinin sonu buraya varacak, bilmediğimiz şey olsa...

 

O ayet dediklerin, Zeus'un Allahı kanırtırken kulağına söylediği şeyler miydi?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, anibal yazdı:

 

Senle polemiğe girecek olan kim ya? Sen gibi kaç kendini cengaver tebliğci sanan manyak gelip geçti buralardan, haberin var mı?

 

Sadece süreci hızlandırıyoruz işte, zira senin bu ebleh işinin sonu buraya varacak, bilmediğimiz şey olsa...

 

O ayet dediklerin, Zeus'un Allahı kanırtırken kulağına söylediği şeyler miydi?

Ben islam alimlerinden el aldım.

tatlı su müslümanı değilim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Just now, GavsHazretleri said:

Ben islam alimlerinden el aldım.

tatlı su müslümanı değilim.

 

Yani ellettin kendini, bir temiz el attılar münasip yerinden, diyosun yani...

 

Daha iyi ya, tatlı su müslümanları daha dişli oluyordu genelde zira, hadisleri, ayetleri falan kolayca inakr ediveriyorlardı.

 

Evet, ayetler, şüphesiz Zeus'un dömeltip kanırta kanırta düzerken, allahın kulağına ettiği laflardır. Yoksa sen bu hakikati inkar mı ediyorsun?

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 15.03.2019 at 12:23, memjan21 yazdı:

TARİH AFFETMEZ!

Tarihsel yorumlarda kronolojik aktarım oldukça önemlidir.

Örneğin yazılı kaynaklarda MÖ 550'lerde tanışdığımız Magi/Mecusi dini önderi Zerdüşt ile ilgili bir yorumu MÖ 3.000 yıl öncesine bir zaman ile buluşturacak hiçbir nesnel veri yoktur. Veya "Ari-Arya-Aryan" ırki tanımlara dair bilgi, yine MÖ 520'lerde yazıldığı Hemedan civarında ýüksekçe bir kayaya çivi yazısı ile üç dilde (Ariyaca-Asurice-Elamca) yazıldığı tarihlenen "Bîhîstun Kitabesi" (Duyun Yazıtı) dışında daha eski tarihe ait başka bir yerde kayıt bulunmaz!

Diğer yandan Sasaniler zamanında Şah 1. Şapur zamanında (MS 241-272) yenilenen Magi dini kutsal kitabı "Avesta Zend" bilgileri verdiği bilgiler ile bu tarihsel geçmişi 2.000 yıl daha geriye çeken yorumda bulunulur. Fakat bu yorum da yanlış ve abartı dır!

Doğrusu, vaktinde güncel yazılanlardır. Yani Pers kralı; Kral Dara'nın "Bihistun Kitabesi"ndeki kendi kavmine dair tarihi kayıtları dır.

Çünkü günümüz arkeolijik verileri, en eski medeniyet ve tapınak bilgilerini, 12 bin yıl önce "Yukarı Fırat ve Dicle Nehirleri Platosu'nda" Göbeklitepe'ye, 8- 6 bin yıl öncesi güneyde Hassuna'ya, 5-4 bin yıl öncesi daha sonra Aşağı Mezopotamya da Sümer'e ve Mısır'a tarihi geçmişine indirir.

Ayrıca MÖ 2.000 öncesi Zagros Dağları'nın batısında kültürel soydaşımız Aryan toplulukların kültürel kalıntısı bulunmaz. Yani atalarımız Aryanların batıdaki ilk görünümleri: MÖ 17. yy sonrası dır. Nitekim Anadolu'nun Antik tarihi Hitit, Luvi, Mitanni-Kizzuwatna Ari/Aryan kültürlü halklar ile bu tarihten sonra anlatım kazanır. Öncesinde bölgede kültürel kimliğini tanımlayamadığımız halklar bulunmaktadır. Ayrıca bölgede istilacı konumda olduğu sanılan Akad-Asur ve Kafkas soylu Hurri kabileleri göze çarpmaktadır. Anadolu ve Mezopotamya'da görülen Aryan kültürel soylu "Hititler, Luviler, Mitanniler  ve Hiksoslar" zaten bizlere bölgedeki ilk Aryan tarihi kayıtları verirler. 

Bilindiği üzere Doğu Aryan kültürel soyumuza en yakın olan Aryanlar; Mitanniler ve Hiksoslar dır. Çünkü kültürel milli kodlarımızdaki "Tanrılar Mitra, Nasatya ve Indra'yı", dini olarak Ateşperestliği, "Reenkarnasyon- Ruh Göçü" inançlarını önce bu Doğu Aryan kabileler daha sonraki yüzyıllarda (MÖ 10. yy sonrası ise) "Medler, Persler, Soğdiyalılar, İskitler, Kimmerler" vs. bu coğrafyaya taşırken temsil ederler. Kısacası Kürdlerin milli kültürlerini antik dönemde bu Doğu Aryan kültürlü topluluklar temsil ederler.

Yazılı tarih kayıtları ve arkeolojik buluntular, biz araştırmacılara bu meyanda bir yorum verir. Daha fazlasını değil. Mitanni ve Hiksoslar öncesi bu topraklarda yaşayan halkların bize baki kalan kültürünü temsil etsek de, milattan önce Aryan atalarımıza ait kültürel kalıntı MÖ 17. yy öncesi bu topraklarda yoktur!  Kısacası 4.000 yıldır. Ön Asya'dayız!

Tarih affetmez. Çünkü o, bize rağmen yaşanmıştır.

 

Bu işin genetik araştırması yapılmıştır. Kürtlerin mezapitamyadski varliklari 6300-8000 yıllık olduğu ve orta Avrupa irklariyla da karıştığı sonuçlara göre ortaya çıktı.

 

Diller alfabeler değişir. Türklerde de Uygurca bilen , Kiril kullanan çok az.. hatta Anadolu'da sadece Türk ismi var ve çoğunluk rumlara doğru asimile olmuş.

 

Türklerin Anadolu'ya geliş tarihi var ama Kürtlerin yok. Çünkü zaten buradalardi. Rumlar da aynı..

 

Anadolu'ya göç edenler çoğunlukla Türkler , Ruslar ve sami ırkıdır.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, Düşünen Hayvan yazdı:

 

Bu işin genetik araştırması yapılmıştır. Kürtlerin mezapitamyadski varliklari 6300-8000 yıllık olduğu ve orta Avrupa irklariyla da karıştığı sonuçlara göre ortaya çıktı.

 

Diller alfabeler değişir. Türklerde de Uygurca bilen , Kiril kullanan çok az.. hatta Anadolu'da sadece Türk ismi var ve çoğunluk rumlara doğru asimile olmuş.

 

Türklerin Anadolu'ya geliş tarihi var ama Kürtlerin yok. Çünkü zaten buradalardi. Rumlar da aynı..

 

Anadolu'ya göç edenler çoğunlukla Türkler , Ruslar ve sami ırkıdır.

 

Türkleri zaten ilk asimile eden Kürtlerdir. Yani bizler zaten on asyadayiz. Genel olarak demek istediğim şeyi öteki arkadas anlamadı ama siz anladınız sanırım. Her şey de Evrim var bu da onlardan birisi. Teşekkürler

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, memjan21 said:

Türkleri zaten ilk asimile eden Kürtlerdir. Yani bizler zaten on asyadayiz. Genel olarak demek istediğim şeyi öteki arkadas anlamadı ama siz anladınız sanırım. Her şey de Evrim var bu da onlardan birisi. Teşekkürler

 

Malum şekilde düşünen adam, gene sayıklamış

 

Kürt geni diye bir gen mi varmış ki, kürtler şurada şu kadar seneden beri var diye sayıklamış acaba?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kendisinin balinadan daha akılsız olduğunu iddia eden Anibal da geldi..

 

Kürtler Türklerin Anadolu'ya girişini kolaylaştırdı zamanında.. Romanya karşı Türklerle iisbirligi yaptılar.. ha o günün Romasi çok mu iyiydi onu tarih anlatsın.

 

Zaten ne zaman faşizm artar o zaman düşmanın çoğalır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...